Cookie- en Privacystatement

Identiteit
VOF Autobedrijf Wisselink
Varsseveldsestraatweg 92
7122 NM Aalten
Handelsreg. Arnhem nr. 09047501
BTW-nr.: NL802395946B01

Tel.: +31(0)543-472594
Fax.: +31 (0)543-479030
E-mail: info@autowisselink.nl
Website: www.autowisselink.nl

Doel en rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens welke door jou aan ons verstrekt worden met als rechtsgrond dat dit essentieel is voor de uitvoering van de tussen jou en ons aangegane overeenkomst en/of vanwege een wettelijke verplichting.

Voorbeeld betreffende uitvoering van de aangegane overeenkomst:
Jij biedt jouw auto ter reparatie bij ons aan, nadat deze reparatie uitgevoerd is moeten wij jou hiervan op de hoogte brengen middels bijvoorbeeld een telefonische melding. De gedane werkzaamheden worden gefactureerd en om deze factuur in jouw bezit te krijgen is het noodzakelijk dat wij jouw NAW-gegevens tot onze beschikking hebben.
Om jou tijdig te kunnen benaderen over het feit dat wij jou bijvoorbeeld specifieke werkzaamheden aanbevelen is het noodzakelijk dat tussen jouw bezoeken aan onze garage door deze informatie tot onze beschikking blijft.
Uw persoonlijke gegevens krijgen wij door u aangeleverd of, als deze incompleet zijn, vullen we zelf aan of wijzigen we aan de hand van de op het openbare internet gevonden gegevens.

Voorbeeld wettelijke verplichting:
Het meest simpele voorbeeld is de fiscale bewaarplicht. De belastingdienst eist dat wij onze administratie 7 jaar bewaren, zowel fysiek als digitaal. Praktisch betekent dit dat wederzijdse rechten en verplichtingen met elkaar kunnen botsen. Wil jij dat wij de bij ons opgeslagen gegevens van jou verwijderen dan kan het zijn dat wij niet mogen omdat dit in strijd zou zijn met de fiscale bewaarplicht.

Een wettelijke verplichting voor het verstrekken van deze gegevens aan ons heb jij niet. Maar besluit jij, om jouw moverende redenen, deze gegevens niet met ons te delen dat kan dit om praktische redenen een negatieve invloed hebben op de door ons onze geleverde diensten.
Geen van de gegevens die door ons verwerkt worden, worden gedeeld met derden of door derden opgeslagen.

Duur van de opslag
Gegevens mogen niet langer worden opgeslagen dan het doel/de rechtsgrond van de verwerking welke hierboven vermeld staat.
Jij hebt te allen tijde recht op inzage, rectificatie en vergetelheid. Wat inhoudt dat jij bepaalt wat wij doen met jouw gegevens die door ons worden opgeslagen. Je mag dit te allen tijde in ons systeem op locatie bekijken (= inzage), naar jouw inzicht wijzigen (= rectificatie) en naar jouw wens laten verwijderen (= vergetelheid).

Tevens heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, wat inhoudt dat je het ons verbiedt gegevens van jou te verwerken in ons bestand. Let wel op dat dit kan betekenen dat de uitvoering van de onderling aangegane overeenkomst om praktische redenen negatief beïnvloedt wordt.

Je hebt ook het recht op overdracht van de door ons verwerkte gegevens. Dit betekent dat wij de gegevens die wij van jou in bezit hebben in een eenvoudig leesbaar digitaal bestand op jouw verzoek aan jou kunnen overdragen.

Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Cookieverklaring